Ads Top

Verzekeraars aan de slag met ondernemersideeën

Beter op de ondernemersdoelgroep afgestemde informatie over verzekeringen. Meer gesegmenteerde en geïndividualiseerde verzekeringen. En complexe verzekeringsmaterie beter toegankelijk maken bijvoorbeeld door visualisatie. Het waren slechts enkele van de vele ideeën die ondernemers gisteren opperden tijdens een rondetafelbijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars. Met deze bijeenkomst wilden verzekeraars van zzp'ers en mkb'ers horen welke risico's en onzekerheden het ondernemerschap belemmeren en welke diensten en ondersteuning van verzekeraars het ondernemen beter mogelijk maken.
Kleine en zelfstandige ondernemers staan, als drijvende kracht achter de Nederlandse economie, voor grote risico's en uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid en het opbouwen van pensioen. De rondetafelgesprekken met circa 30 ondernemers en 20 directieleden van verzekeraars leverden een uitgebreide lijst met ervaringen en ideeën over verzekeringen en verzekeraars op, waarmee de verzekeraars direct aan de slag kunnen. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: "Het was een boeiende bijeenkomst met goede input en zeer bruikbare feedback van de ondernemers. Het was ook interessant om te horen wat de toekomstdromen van de ondernemers zijn. Het is nu aan ons om de ondernemers te helpen die mogelijk te maken. Het Verbond en de verzekeringsmaatschappijen kunnen aan de slag om hun diensten en producten beter aan te sluiten op de behoeften van ondernemers."
Voorafgaand aan de rondetafelgesprekken presenteerde Jaap Oudijk, directeur Marketing & Sales van Generali, de resultaten van het onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek naar de verwachtingen en behoeften van ruim 500 ondernemers en hun verzekeringen. Het Verbond liet dit onderzoek doen om te achterhalen of, en zo ja hoe, verzekeraars kunnen bijdragen aan de continuïteit van de ondernemingen van zzp'ers en mkb'ers. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat 22 procent van de zelfstandigen en 15 procent van de mkb'ers geen pensioen opbouwt. De rest bouwt zelf pensioen op via een polis of verkoopt bijvoorbeeld zijn bedrijf wanneer hij met pensioen gaat. Ook leert het onderzoek dat 23 procent van de mkb'ers geen pensioenvoorzieningen voor zijn personeel heeft getroffen. Daarnaast heeft slechts iets meer dan de helft van de zzp'ers zijn arbeidsongeschiktheidsrisico afgedekt, tegen 60 procent van het MKB. Het arbeidson-geschiktheidsrisico heeft men afgedekt door of een verzekering te sluiten of door bijvoorbeeld te rekenen op het inkomen van de partner. De argumenten van ondernemers om geen pensioenvoorziening te regelen of zich niet tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren zijn vooral dat ze het te duur vinden of het nut er niet van inzien.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.