Ads Top

Beperkte stijging Menzis Basisverzekering 2012

De jaarpremie van de Menzis Basisverzekering voor 2012 is vastgesteld op 1.278 euro. Dat betekent dat de maandpremie 106,50 euro wordt (was 104,75). Menzis houdt hiermee de premiestijging voor de basisverzekering zeer beperkt tot 1,67%. Ook de premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen stijgen nauwelijks. De premie voor ExtraVerzorgd 1 stijgt niet en ExtraVerzorgd 2 stijgt met 0,75 euro per maand. Voor het overgrote deel van onze klanten blijft de premieverhoging in deze economisch moeilijke tijd beperkt.
De zorgkosten stijgen elk jaar met 4 tot 5% door de toename van het aantal chronisch zieken, de technologische vernieuwingen en vergrijzing. De kosten stijgen daarmee sneller dan de loonontwikkeling. Ook de verdere toename van de risico's voor zorgverzekeraars leiden tot hogere solvabiliteitseisen en hebben invloed op de hoogte van de premie. Steeds meer mensen blijken moeite te hebben met het betalen van de premie en eigen bijdragen.
Om de premiestijging ook in de toekomst te beperken zet Menzis naar eigen zeggen nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten.
Menzis gaat in 2012 voor een beperkt aantal behandelingen (heup, hernia en amandelen) niet meer ieder ziekenhuis contracteren. We hanteren bij die selectie de medische normen die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld. Ook zijn de criteria in nauwe samenspraak met patiëntenverenigingen opgesteld. Kwaliteit, snelheid, klantgerichtheid en duidelijke informatieverstrekking aan de patiënt staan hierbij centraal.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.