Ads Top

Beleggers en hedgefondsdirecties vaak oneens met elkaar

Hedgefondsbeheerders en -beleggers zijn het eens over belangrijke kwesties, maar verschillen op essentiële punten nog steeds van mening. Dat blijkt uit het vijfde jaarlijkse onderzoek van Ernst & Young naar de wereldwijde hedgefondsmarkt. Het rapport is gepubliceerd tijdens het jaarlijkse Hedge Fund Symposium van Ernst & Young. Uit het rapport blijkt dat de beide groepen van mening verschillen over belangrijke zaken zoals ondernemingsbestuur, fondsuitgaven, administratie, opvolging en het aantrekken van kapitaal. Voor het onderzoek zijn 92 hedgefondsbeheerders benaderd met een gezamenlijk beheerd vermogen van circa USD 600 miljard, en 42 institutionele beleggers die meer dan USD 130 miljard hebben belegd in hedgefondsen.
Slechts 45 procent van de beleggers vindt dat het bestuur van hun fonds erg effectief is in de uitoefening van zijn fondstaken, terwijl bijna 70 procent van de fondsbeheerders van mening is dat het bestuur juist zeer effectief handelt.
Er blijkt sprake van een communicatiestoornis tussen beleggers en fondsbeheerders over het niet winnen dan wel verlies van mandaten. Bijna 40 procent van de beheerders zegt niet echt te begrijpen waarom zij een mandaat niet hebben gewonnen of zijn kwijtgeraakt. Beleggers wijzen op zorgen over risicobeheer, inconsistentie van gepresenteerde informatie en het ontbreken van een onafhankelijk bestuur of een onafhankelijke administratie. Bijna 75 procent van de beheerders denkt dat de lange termijn performance het belangrijkst is voor nieuwe investeerders, terwijl slechts 43 procent van de investeerders dit beaamt. Zij hechten nog meer waarde aan de kwaliteit van het managementteam en de duidelijkheid en consistentie van het beleggingsbeleid.
76 procent van de beleggers is voorstander van het voeren van een schaduwadministratie van hetgeen de onafhankelijke administrateur doet, maar slechts 35 procent is bereid daarvoor te betalen.
Driekwart van de beleggers vindt het belangrijk dat een hedgefonds de waardering van beleggingen volledig uitbesteedt aan een onafhankelijke administrateur, maar 71 procent van de fondsbeheerders vindt dit riskant.
"Het herstel van de hedgefondsmarkt is bemoedigend, maar met het volwassen worden van de sector raken beleggers steeds meer geïnteresseerd in ondernemingsbestuur en supervisie. Daar is immers nogal wat te verbeteren, zowel qua perceptie van de betrokkenen als in de realiteit", zegt Remco Bleijs, Executive Director Alternative Investments van Ernst & Young. "Om aan de eisen van beleggers te blijven voldoen en compliance te bevorderen, moeten we ervoor zorgen dat de hedgefondsbeleggers en de beheerders op dezelfde golflengte zitten." Ondanks hun meningsverschillen zijn beleggers en fondsbeheerders het eens over diverse zaken, zoals over hun belangrijkste zorg: het effect van de (toekomstige) regelgeving. Dit punt wordt door 48 procent van de fondsbeheerders en 36 procent van de beleggers als grootste zorg genoemd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.