Ads Top

Nederlander betaalt (bijna) vijftig procent meer aan zorgverzekering

Nederlanders zijn sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 bijna vijftig procent meer kwijt aan hun zorgverzekering. In 2012 bedragen de kosten voor een zorgverzekering van een alleenstaande 1.786 euro, dat is 567 euro meer dan in 2006. Een gezin is zo'n 1.134 euro duurder uit dan bij de invoering. Tegelijkertijd is de dekking van de basisverzekering op een aantal belangrijke onderdelen versoberd. Daarmee lijkt het erop dat de nieuwe zorgverzekering haar doelstellingen rond toegankelijkheid, betaalbaarheid en houdbaarheid van het zorgstelsel vooralsnog niet waar heeft gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl naar de effecten van de nieuwe zorgverzekering in de periode 2006-2012.
Sinds 2006 zijn de zorgverzekering kosten fors gestegen terwijl de dekking verder is verslechterd. Zo zijn de eerste 20 behandelingen fysiotherapie geschrapt voor chronische aandoeningen, wordt het trekken van tanden en kiezen bij de kaakchirurg niet meer vergoed, en worden een groot aantal geneesmiddelen zoals slaapmiddelen, maagzuurremmers en antidepressiva niet meer of beperkt verstrekt.
Iedereen is erop achteruit gegaan: zowel mensen met bovenmodaal (door ondermeer de fors verhoogde inkomensafhankelijke bijdrage), mensen met een modaal inkomen (geen zorgtoeslag maar wel hoger eigen risico en aanvullende verzekering betalen), als mensen met een zorgtoeslag (die in 2011 al niet opweegt tegen de stijging van de zorgkosten en vanaf 2012 zal worden afgebouwd). Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport 'Trends en ontwikkelingen in de zorg bekeken' van Zorgkiezer.nl.
Directeur Peter Ruys van ZorgKiezer.nl: "Consumenten zijn sinds 2006 bijna 50 procent meer kwijt aan hun zorgverzekering, terwijl de dekking van het basispakket verder is verslechterd. Ze betalen dus meer maar krijgen er minder voor terug. De beloften van het nieuwe zorgstelsel worden vooralsnog niet waargemaakt."
In 2012 bedragen de kosten voor een zorgverzekering van een alleenstaande 1.786 euro, dat is 567 euro meer dan in 2006. Een gezin is met 3.572 euro per jaar zo'n 1.134 euro duurder uit. Deze stijging wordt veroorzaakt door de hogere premies voor de basisverzekering (+20,6 procent) en de aanvullende verzekering (+42,1 procent) alsmede door het afschaffen van de no-claim teruggave en het invoeren van het wettelijk eigen risico.
Het beeld van de afgelopen jaren is diffuus door het grote aantal wijzigingen in het vergoedingenstelsel. De (tot nu toe) verborgen stijging van de zorgkosten (2006-2012) zit in het op 1 januari 2008 afschaffen van de no-claimkorting. Daarvoor in de plaats kwam er een wettelijk eigen risico. De no-claimkorting leverde geld op aan het eind van het jaar wanneer er weinig tot geen zorg werd geconsumeerd. Het eigen risico echter kost geld omdat de eerste zorgdeclaraties voor eigen rekening komen. Bij de introductie bedroeg deze 150 euro per persoon maar dat is in de loop van de jaren flink verhoogd tot 220 euro per persoon in 2012.
Ook werden vergoedingen in het pakket opgenomen om er een paar jaar later weer uitgehaald te worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tandartskosten tot 22 jaar, de anticonceptiepil vanaf 21 jaar en ondersteunende programma's om te stoppen met roken.
De stijging van de zorgkosten wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen (de vergrijzing), de medisch-technologische vooruitgang en een fors hogere zorgconsumptie. Nader onderzoek is nodig naar de vraag wat het effect is van de marktwerking in de zorg en daarmee ook het (gefaseerd) vrijgeven van budgetten en prijzen op de zorgconsumptie en de zorguitgaven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.