Ads Top

Pensioenfondsen brengen uitvoeringskosten volledig in beeld

De Nederlandse pensioenfondsen gaan alle kosten die voortkomen uit het pensioenbeheer en het vermogensbeheer nauwgezet in kaart brengen en daarover eenduidig rapporteren naar hun deelnemers en andere belanghebbenden. Uniek is dat bij het vermogensbeheer ook de transactiekosten apart in beeld zullen worden gebracht: een ware doorbraak want de Nederlandse pensioensector heeft hiermee een wereldwijde primeur. Dit maakte de Pensioenfederatie bekend tijdens het eerste jaarlijkse congres.
De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen opgesteld over de mate waarin en de manier waarop fondsen hun uitvoeringskosten in beeld moeten brengen en daarover moeten gaan rapporteren. Die aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. De koepelorganisatie vraagt de pensioenfondsen ze inhoudelijk en qua fasering op te volgen of beargumenteerd aan te geven waarom ze dat op enig moment niet doen. Goed inzicht in alle kostencomponenten stelt een pensioenfondsbestuur in staat om daarover per doelgroep op maat gesneden te communiceren en verantwoording af te leggen. De Pensioenfederatie realiseert zich dat dit forse inspanningen van de fondsen vraagt en kiest daarom voor een stapsgewijze benadering.
Volgens algemeen directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie is sprake van een ambitieuze doelstelling. "Die ambitie zit vooral in het sectorbreed op dezelfde manier rapporteren en in het apart zichtbaar maken van alle transactiekosten. Nu zitten die nog vaak verscholen in de totale kosten van het vermogensbeheer. Fondsen zullen hiermee aan de slag moeten samen met hun vermogensbeheerders in Nederland en daarbuiten. Bestaande contracten moeten tijdens of na de looptijd worden aangepast en let wel: voor vermogensbeheerders is volledige transparantie van transactiekosten wereldwijd een nieuw fenomeen. Dat gebeurt nog nergens en het in beeld krijgen van al die kosten zal daarom tijd kosten. Om die reden maakt ook een tijdpad deel uit van de aanbevelingen." Uitvoeringskosten houden de pensioensector al langer bezig. Sinds 2006 zijn daarover verschillende onderzoeken gepubliceerd. Steeds kwam daarbij naar voren dat schaalgrootte van een fonds een belangrijke rol speelt bij de kosten per deelnemer. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals het gewenste serviceniveau van het fonds. Daarnaast kunnen relatief hoge kosten van vermogensbeheer (in euro's) het gevolg zijn van een bovengemiddeld rendement op het vermogen en om die reden alleszins verdedigbaar zijn.
Dit voorjaar werd vanuit de politiek en de toezichthouder de vraag gesteld aan pensioenfondsen om vollediger inzicht te geven in de kosten van pensioenbeheer en vermogensbeheer. Met het presenteren van de aanbevelingen over de uitvoeringskosten geeft de sector antwoord op deze vraag. De pensioenfondsen zullen voortvarend met de aanbevelingen aan de slag gaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.