Ads Top

'We kunnen niet zonder financieel-economische criminaliteit'

Financieel-economische criminaliteit is overal en we kunnen niet zonder. De veronderstelde tweedeling tussen boven- en onderwereld is hierbij een grove versimpeling van de realiteit. Financieel-economische criminaliteit is zo wijd verbreid en complex te bestrijden dat de politie hier alleen in slaagt in samenwerking met andere private en particuliere partijen, zoals belastingdienst en bedrijfsleven. Tegelijkertijd is een stevige aanpak noodzakelijk gelet op de grote schade die zij berokkent aan burgers, instituties en 'het systeem'. Dat zei Wynsen Faber op 18 november in zijn openbare les van het lectoraat Financieel-economische Criminaliteit, onderdeel van de Politieacademie.
Geboekte successen zeggen niets over de mate waarin Financieel-economische criminaliteit daadwerkelijk wordt teruggebracht. Je weet immers niet wat je niet ziet, het zogenaamde dark number. Effectieve bestrijding vereist volgens Faber nadrukkelijk specifieke kennis en inzicht in deze vorm van criminaliteit en haar daders. Faber: 'Zonder kennis van de wijze waarop deze criminelen te werk gaan en hoe ze zich gedragen kan hun aanpak nooit effectief zijn. Politie, OM en private partijen zullen gebruik moeten maken van beïnvloedingsmogelijkheden die zijn gebaseerd op werking van financieel-economische criminaliteit.' Uitgangspunten daarbij zijn onder meer het verleggen van aandacht van persoonsgerelateerde naar gedragsgerelateerde kenmerken van daders, meer urgentie voor deze vorm van criminaliteit en de inzet van strafrecht als optimum remedium in plaats van ultimum remedium.
Faber: 'Als financieel gewin de voornaamste motivatie is van daders dan is een aanpak gericht op het afnemen van vermogen doeltreffender dan het strafrecht, zeker wanneer de pakkans gering is. Voor witteboordencriminaliteit is een strafrechterlijke aanpak gelet op de maatschappelijke positie van daders afschrikwekkender en effectiever. Door het ontwikkelen en effectief verspreiden van kennis over de dark number, werkwijzen van daders en daarop gebaseerde succesvolle interventiestrategieën wil het lectoraat een belangrijke rol spelen bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.