Ads Top

Zorgverzekering stopzetten in zorgseizoen lastig vanwege informatiegebrek

Begin november hadden slechts drie van de tweeëndertig zorgverzekeringen de premies voor het nieuwe jaar bekendgemaakt. Dit blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Geld.nl. Dit is minder dan vorig jaar, toen hadden zeven aanbieders begin november hun premies al prijsgegeven. Traditioneel is november de start van het zorgseizoen dat tot en met 31 december duurt. Gedurende deze periode kan de consument van zorgaanbieder overstappen.
De zorgverzekering beëindigen wordt echter lastig wanneer de premies laat worden doorgegeven. Veel verzekeraars roepen dat consumenten twee maanden de tijd hebben om te onderzoeken of overstappen voor hen interessant is. “Deze periode wordt echter ieder jaar korter”, meldt Paul Huibers van Geld.nl. Hij vermoedt dat verzekeraars uit strategische overwegingen hun premies pas laat bekendmaken. “Door hiermee te wachten, voorkomt een verzekeraar dat concurrenten op haar premies kunnen inspelen. De consument is daarvan de dupe. Er blijven nu slechts enkele weken over om te kiezen tussen overstappen of bij de huidige zorgverzekeraar blijven.” De eigen polis vergelijken met andere polissen wordt op deze manier lastiger, hetgeen nadelig kan uitpakken aangezien er komend jaar veel verandert op het gebied van zorgverzekeringen.
Concurrentie is volgens Paul Huibers niet de enige reden waarom verzekeraars hun premies laat bekendmaken. De inkomsten van de zorgverzekeraars spelen ook een rol. “De grootste verzekeraar heeft ongeveer 4 miljoen klanten. Door te wachten met het bekendmaken kan een premie op het laatste moment nog naar boven worden bijgesteld. Eén euro premieverhoging per maand voor al deze 4 miljoen klanten levert zo al snel 48 miljoen extra premie-inkomsten op. Niet slecht voor een paar dagen wachten.” Gelijktijdige bekendmaking De periode van 1 november tot en met 31 december is bedoeld om de consument de mogelijkheid te bieden om van zorgaanbieder te veranderen. Zodoende kan hij ieder jaar opnieuw een zorgverzekering kiezen die het beste aansluit bij zijn persoonlijke situatie. Volgens Paul Huibers draagt de huidige werkwijze van de zorgverzekeraars hier niet aan bij. Hij pleit er daarom voor zorgverzekeraars te verplichten de premies gelijktijdig op 1 november te publiceren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald dat verzekeraars tot uiterlijk 19 november de informatie omtrent hun premies bekend mogen maken. De consument heeft vervolgens nog tot 1 januari om de huidige polis op te zeggen en over te stappen. De late bekendmaking zorgt ervoor dat de beperkte tijd om op te zeggen nog krapper wordt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.