Ads Top

Pensioenakkoord: Implementatie, Interactie, Innovatie

Nationale-Nederlanden onderschrijft de noodzaak van aanpassingen om het pensioenstelsel beter toekomstbestendig te maken. Uiteraard gaan sociale partners daarbij over de inhoud van de pensioenregeling. Maar de pensioenverzekeraar heeft wel een aantal kanttekeningen bij het Pensioenakkoord en met name bij het Uitwerkingsmemorandum van juni 2011." Dit zegt Henri den Boer, directeur Nationale-Nederlanden Corporate Clients tijdens het Rondetafelgesprek Pensioenakkoord van de Tweede Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid dat gisteren en vandaag plaatsvindt.
"Implementatie, Interactie en Innovatie. Dit zijn de drie punten waar de meeste zorg naar uit moet gaan bij het Pensioenakkoord", aldus Den Boer. "Als deze drie punten goed uitgevoerd zijn dan zal blijken dat een implementatiedatum van 1 januari 2015 het meest realistisch is. In de loop van 2013 wordt waarschijnlijk een concreet wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden en vinden de onderhandelingen over aanpassingen plaats. Daarna kunnen nieuwe overeenkomsten en regelingen ingevuld worden", zo zegt Den Boer. Voorts pleit Nationale-Nederlanden ook voor verhoging van de pensioenrichtleeftijd in één stap naar 67. Mogelijk gecombineerd met de invoering van de nieuwe pensioencontracten zoals die tussen sociale partners zullen worden afgesproken in de loop van 2013 en 2014.
Op het gebied van interactie pleit Den Boer voor een goede communicatie. "Werknemers valt goed uit te leggen dat bij een langere levensverwachting je ook langer moet werken voordat je met pensioen kan gaan. Aan de andere kant creëren we voor werknemers steeds meer onzekerheid; het is moeilijk uit te leggen hoeveel werknemers later krijgen en met welke zekerheid. En dit leidt vaak tot meer overzichten en folders voor de werknemer waarmee het overzicht niet duidelijker wordt. We weten dat slechts twee op de vijftig deelnemers zijn jaarlijkse pensioenoverzicht leest. En we weten ook dat bij meer keuzes 95 procent van de werknemers voor de standaardoptie kiest. Nationale-Nederlanden wil het simpel houden en pleit er voor dat de sector minder informatie toezendt en meer in gesprek gaat met de werknemers."
Het pensioenakkoord is volgens Den Boer een goede stap voorwaarts, "maar roept op tot doorlopende innovatie en is daarmee mede bepalend voor het succes van het pensioenstelsel van morgen." Zo is volgens Den Boer een gelijk speelveld tussen aanbieders en innovatie in de uitkeringsfase van groot belang. Daarnaast roept Nationale-Nederlanden op tot een vergaande samenwerking tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars om van elkaars sterktes gebruik te kunnen maken."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.