Ads Top

Tweederde van de Nederlandse particuliere beleggers blijft gemotiveerd na de bear markt van 2022

De meerderheid van de Nederlandse particuliere beleggers blijft gemotiveerd om te beleggen of zelfs beter te beleggen na de bear markt van het afgelopen jaar, dat blijkt uit het recente Retail Investor Beat onderzoek van sociaal investeringsnetwerk eToro.
 
Op de vraag wat voor invloed de bear markt had op hun motivatie om te beleggen, gaf tweederde van de respondenten (67%) aan dat ze werden aangemoedigd om in de dip te kopen, beter te gaan beleggen of dat ze afwachtend zijn gebleven. Deze groep noemde als belangrijkste redenen dat ze zich focussen op de lange termijn (43%), dat markten cyclisch zijn (34%) en ze verwachten dat de markten beter zullen presteren in het komend jaar (18%). De overige respondenten (33%) gaven aan dat ze minder of niet meer gemotiveerd waren om te beleggen.
 
Voor de minder ervaren particuliere beleggers was 2022 de eerste grote bear markt. De resultaten van het onderzoek laten echter zien dat juist de oudere leeftijdsgroep de grootste druk voelde het afgelopen jaar. 68% van de beleggers in de leeftijdsgroep 18-34 jaar geeft aan dat ze gemotiveerd zijn gebleven. Dit percentage is onder 55-jarigen en ouder 61%. Uit alle leeftijdsgroepen blijkt dat de jongere beleggers het meest gemotiveerd zijn na de bear markt van 2022, wat tegenstrijdig is met het beeld dat de jonge belegger gefocust is op de korte termijn.
 
Ook zagen we in het afgelopen kwartaal dat Nederlandse beleggers een toenemend vertrouwen hadden in hun eigen portefeuilles, dit nam het afgelopen kwartaal toe van 77% naar 84% eind 2022. Ook op ander vlak nam het vertrouwen toe, zoals baanzekerheid (86%) en inkomen en kosten van levensonderhoud (75%).
 
Een verklaring hiervoor is dat inflatie in het afgelopen kwartaal als minder grote dreiging werd gezien dan voorheen. Aan het eind van het derde kwartaal, noemde 22% van de respondenten inflatie als het grootste externe risico voor hun portefeuille in de komende drie maanden. Dit percentage daalde tot 20% aan het eind van het vierde kwartaal. Op de vraag wat het grootste risico voor het komende jaar 2023 zal zijn, noemde 19% inflatie, terwijl 25% aangeeft een wereldwijde recessie als grootste dreiging te zien.
 
Ondanks dat Nederlandse beleggers de inflatie als minder grote dreiging zien, blijven de meeste beleggers defensief beleggen en bereiden ze zich tegelijkertijd voor op toekomstige kansen. Het aantal respondenten dat cash alternatives aanhoudt is in het afgelopen kwartaal verdubbeld van 29% naar 58%. Het percentage dat in gezondheid en nutsvoorzieningen, traditioneel gezien defensieve sectoren, belegt blijft relatief stabiel op 28% en 29%, terwijl twee andere defensieve sectoren in het huidige beleggingsklimaat, basisconsumentengoederen (+2%) en energie (+5%), een lichte stijging lieten zien. Verder geven Nederlandse beleggers aan dat ze kansen zien in langetermijnthema’s als cleantech (38%), robotisering en automatisering (26%) en crypto en digitale betalingen (23%).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.