Ads Top

Publicatie voor betere vergelijkbaarheid klimaatrapportages banken

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een compact rapport uitgebracht waarin staat welke initiatieven en meetmethoden Nederlandse banken gebruiken om het CO2e-gehalte van hun portefeuilles te meten, te rapporteren en te verlagen. Ook is in kaart gebracht hoe deze meetmethoden en bijbehorende indicatoren met elkaar verbonden zijn.

Banken hebben in het Klimaatcommitment Financiёle sector afgesproken om het CO2e-gehalte van hun portefeuilles te meten, te rapporteren en te verlagen. Er bestaat momenteel onduidelijkheid over de mate waarin banken te vergelijken zijn in hun gerapporteerde klimaatimpact en reductiedoelstellingen. Voor meer duidelijkheid over de consistentie en vergelijkbaarheid van de rapportages, is inzicht nodig in welke initiatieven en meetmethoden Nederlandse banken hanteren. Dit rapport verschaft meer inzicht.

De scope van de analyse omvat tien Nederlandse banken, drie verschillende emissie-indicatoren, en acht verschillende initiatieven. Dit zijn handvatten om de vergelijkbaarheid van de rapportages van verschillende banken inzichtelijker te maken. Het rapport bevat ook aanbevelingen ter verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid, zoals het verbeteren van de databeschikbaarheid, het rapporteren op sectorniveau en het creëren van overeenkomst in de manier van rapporteren. Het rapport is gemaakt door Guidehouse in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het is beschikbaar in het Nederlands.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.