Ads Top

Rabobank ontvangt steun van de EIB-Groep om € 1 miljard aan nieuwe leningen te verstrekken aan Nederlandse mkb- en midkapbedrijven

De Rabobank en de Europese Investeringsbank Groep hebben hun langlopende samenwerking geïntensiveerd door ruim 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor nieuwe leningen met gunstige voorwaarden aan Nederlandse mkb- en midkapbedrijven. Dit gebeurt in de vorm van twee onlangs ondertekende faciliteiten: één voor duurzame ondernemers, de zogenaamde impactleningen, en één voor – onder meer – COVID-steun.

De impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers en mkb-bedrijven die beschikken over een van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken – een waarborg dat zij zich inspannen om hun bedrijf duurzaam te maken voor zowel de maatschappij als het milieu. In het kader van deze zevende tranche ‘impactleningen’ leent de EIB 300 miljoen aan de Rabobank, die eenzelfde bedrag inlegt, zodat er in totaal 600 miljoen aan nieuwe leningen kan worden verstrekt aan duurzame ondernemers.

Via een afzonderlijke Credit Risk Sharing-transactie met de dochteronderneming van de EIB, het Europees Investeringsfonds, zal de Rabobank nog eens 445 miljoen beschikbaar stellen voor bedrijven die ondanks de moeilijke omstandigheden, onder meer als gevolg van de COVID-pandemie, hun onderneming willen laten groeien. Het EIF garandeert, met een tegengarantie van het Europees Garantiefonds (EGF), een junior tranche op een portefeuille mkb-leningen van de Rabobank, waardoor in feite een deel van het kapitaal van de Rabobank wordt vrijgemaakt. Dit is de tweede keer sinds 2018 dat de EIB-Groep en de Rabobank een dergelijke transactie aangaan.

Impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers die koploper zijn in hun sector, zich aantoonbaar bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en over een van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken beschikken. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen en het leenbedrag is maximaal 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke goedkeuring van de lening berust bij de Rabobank.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.