Ads Top

Roerig jaar voor pensioenfonds PTM

In 2019 is het gemiddeld belegd vermogen van pensioenbeheerder PMT gestegen van 72,5 miljard naar 87 miljard euro. De totale beheerkosten in absolute bedragen stegen van 310 miljoen in 2018 naar 361 miljoen.

De beleggingscategorie private equity was met een aandeel van 58 procent de belangrijkste bron van de kosten. Daartegenover staat wel het hoge rendement van 12 procent op private equity.

Het was wederom een jaar waarin de gevolgen van de lage rente PMT opnieuw parten speelden. Hoewel de sterk dalende rente ook zorgde voor een deel van de hoge beleggingsrendementen (op de matchingportefeuille), bleef de financiële positie zorgelijk, omdat het een nog sterkere stijging van de verplichtingen veroorzaakte.

Het deel van de aandelenportefeuille dat bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) laat een stijging zien ten opzichte van 2018. Daarnaast concretiseerde PMT de doelstelling om bij te dragen aan de realisatie van het klimaatakkoord van Parijs door de ondertekening van het Commitment van de financiële sector en ondersteuning van de EU Green Deal.

PMT blijft betrokken bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten. De verwachting is dat er in juni een hoofdlijnennotitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.