Ads Top

DNB roept cryptodienstverleners op om vóór 18 mei een registratie aan te vragen

DNB roept aanbieders van cryptodiensten op om vóór 18 mei een registratie bij DNB aan te vragen.

Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank vallen.

De nieuwe registratieplicht volgt uit de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Naast de registratieplicht volgt uit deze wet dat aanbieders van cryptodiensten moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977.

Het ministerie van Financiën streeft ernaar de wet op 18 mei in werking te laten treden. Er is voorzien in een overgangsregeling. Alleen aanbieders die vóór 18 mei een registratie bij DNB hebben aangevraagd, komen in aanmerking voor deze overgangsregeling. Als een registratie te laat wordt aangevraagd, geldt de overgangsregeling niet en moet de dienstverlening worden gestaakt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.