Ads Top

Wat betekent de Green Deal voor verzekeraars?

Het Europese man on the moon-moment, zo betitelde Europese Commissie-voorzitter Ursula Von der Leyen, het Green Deal-beleidspakket om de klimaatverandering aan te pakken.

Geflankeerd door Eurocommissaris Klimaat, Frans Timmermans, lichtte Von der Leyden haar plannen toe om het belangrijkste doel van de nieuwe commissie te bereiken: een klimaatneutraal Europa in 2050. Wat betekent de Green Deal voor verzekeraars?

Op dezelfde dag dat de Green Deal door de Europese Commissie (EC) werd gepresenteerd, werd er geen compromis bereikt over een standaard voor duurzaam investeren. Onder de 28 EU-landen bleek onvoldoende steun voor een ‘Europese taxonomie’, oftewel een classificatiestelsel dat definieert wat groene beleggingen zijn. Zo kunnen kolenprojecten geen ecovriendelijk label krijgen, terwijl veel Oost-Europese economieën juist een kolenindustrie hebben. Ook kernenergie lijkt te worden uitgesloten van het classificatiestelsel, pijnlijk voor Frankrijk met veel kerncentrales.

Het stelsel vormt een belangrijke basis van de Green deal. Zo is het bedoeld om publieke en private investeerders, zoals verzekeraars, te interesseren voor bewezen duurzame projecten, zoals de aanleg van zonneparken.

Verzekeraars kunnen aan de hand van de 'groene lijst' zien of een belegging bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De regeling moet ook het 'groenwassen' beperken van producten die ten onrechte als milieuvriendelijk worden voorgespiegeld.

Een dergelijke leidraad is handzaam voor verzekeraars in het kader van het commitment aan het Klimaatakkoord en het IMVO-convenant, maar moet nu opnieuw heronderhandeld worden tussen het Europarlement, de Commissie en de Raad van Europa. De verwachting is dat binnen enkele weken een akkoord wordt bereikt.

Een ander pijnpunt is het kostenplaatje van koolstofneutraliteit. Von der Leyen is bereid 100 miljard euro aan investeringen te doen om fossielrijke economieën te helpen met de overgang. Om Europese energie,-en fossielrijke industrieën zuiniger en meer circulair te maken komt de EC in maart 2020 met een nieuw EU industriebeleid. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar de mogelijkheden voor nieuwe private financieringen om deze transitie mogelijk te maken.

Daarnaast werkt het team van Timmermans in 2020 en 2021 aan een nieuwe strategie om de EU weerbaar te maken voor de effecten van klimaatverandering. Aangezien de Nederlandse schadeverzekeraars al jaren een preventieve aanpak voorstaan, zal het Verbond deze aanpak en best practises onder de aandacht te brengen van Timmermans.

Verder staat in de plannen een voorstel voor een renovatiestrategie voor de bebouwde omgeving. Met als focus het isoleren en energiezuinig maken van gebouwen. Daarbij is het voor verzekeraars van belang dat de Commissie aandacht heeft voor de brandveiligheid van gebouwen om te voorkomen dat klanten van duurzame en energiezuinige gebouwen hogere verzekeringspremies moeten betalen.

Verlies van biodiversiteit en ontbossing is een ander belangrijk thema voor de Commissie. Zo zet de EC vanaf 2020 in op het stimuleren van ‘ontbossingsvrije supply-chains’. Vanuit de doelstellingen van het IMVO-convenant kan dit beleid ook effect hebben op verzekeraars.

Daarnaast heeft de Commissie de ambitie om bestaande wetgeving te toetsen op duurzaamheidsprestaties. Zo komt er een vervolg op de Sustainable Finance Strategy in het najaar van 2020 en vindt er in 2020 ook een herziening plaats van de Non-Financial Reporting Directive.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.