Ads Top

Lakeman eist in kort geding dat ABN AMRO informatie swapschade geeft

Foto Anefo
Directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV eist donderdag in kort geding bij de Rechtbank Amsterdam namens tien MKB-bedrijven dat ABN AMRO  informatie verstrekt over de negatieve startwaarde van hun renteswapcontracten. Lakeman stelt dat de bank deze informatie geheim wil houden om de volgens hem enorme benadeling van de bedrijven te verhullen. In een eerder door hem aangespannen procedure eist hij dat ABN AMRO alle schade vergoedt die de tien bedrijven door renteswap-contracten leden. Het gaat volgens hem om 7 miljoen euro.

Lakeman stelt dat ABN AMRO onrechtmatig handelde. De bank schond in zijn optiek de zorgplicht, informeerde de gedupeerde bedrijven onjuist en onvolledig en verkocht hen bewust de speculatieve en riskante renteswap in plaats van een veilige rentecap. Als gevolg daarvan zagen bedrijven hun eigen vermogen meteen al met vele tienduizenden euro’s afnemen.

Om de vordering tot schadevergoeding te kunnen onderbouwen heeft Swapschade BV aan ABN AMRO bij herhaling om informatie gevraagd. De bank gaf echter schriftelijk expliciet aan die niet te zullen verstrekken waardoor Swapschade BV in bewijsnood dreigt te komen. Behalve informatie over de negatieve startwaarde van de renteswaps eist Lakeman ook informatie over geheime kredietfaciliteiten die ABN AMRO buiten medeweten van de gedupeerde bedrijven blijkt te hebben gehanteerd. Hij vraagt de rechtbank in geval van het niet vrijgeven door de bank van de gevraagde informatie een dwangsom van 50.000 euro per dag op te leggen.

Lakeman stelde in mei dit jaar dat de Nederlandse banken met behulp van de negatieve startwaardes meer dan één miljard euro naar zichzelf hebben overgeheveld. De algehele swapschade voor het Nederlandse MKB wordt door hem op minstens 10 miljard euro geschat.

Het kort geding bij de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) dient vandaag om 10.00 uur.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.