Ads Top

Kabinet overweegt verbod op cashbetalingen vanaf 3.000 euro

De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren.

Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). Zij mogen dit bedrag niet omzeilen via meerdere losse contante betalingen. Hiermee wordt het moeilijker crimineel geld wit te wassen. Criminelen doen dit bijvoorbeeld door dure goederen te kopen. Contant geld wordt vaak gebruikt omdat het moeilijk traceerbaar is, zodat onduidelijk is waar het geld vandaan komt. Zo kunnen criminelen verhullen dat het afkomstig is van criminele activiteiten. Ook België kent een verbod op contant geld van 3.000 euro.

De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dit maakt gezamenlijke transactiemonitoring mogelijk. Doel van deze maatregel is om crimineel gedrag eerder en beter te signaleren. Criminelen wisselen vaak tussen verschillende instellingen, zodat hun criminele gedrag niet opvalt.

De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s. Instellingen moeten voortaan onderzoeken of hun cliënt gebruikt maakt (of eerder gebruik heeft gemaakt) van dienstverlening bij andere instellingen. Wanneer blijkt dat dit het geval is, moeten zij nadere informatie opvragen, waarbij zij verplicht zijn om deze informatie te verstrekken. Hierdoor kunnen criminelen niet langer ongestoord gebruik maken van financiële of andere dienstverlening.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.