Ads Top

AFM beboet Nationale-Nederlanden voor overtreding regels kredietverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat het op 30 augustus 2019 aan Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN) een bestuurlijke boete van 1.125.000 heeft opgelegd voor overtreding van consumptief-kredietregels.

NN biedt consumenten verschillende vormen van financiering aan, zoals doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. In het kader van haar toezicht op verantwoorde kredietverstrekking heeft de AFM dertig klantdossiers van NN geselecteerd en onderzocht. De AFM heeft geconstateerd dat NN in vier dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie van de klant. In vijf dossiers is aan klanten een krediet verstrekt terwijl dat niet verantwoord was. Daardoor was sprake van overkreditering.

Het voorkomen van overkreditering is één van de prioriteiten van de AFM. Het is belangrijk dat de kredietnemer na het betalen van rente en aflossing van een lening voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien en zijn vaste lasten kan blijven betalen. Omdat de lasten van een krediet iedere maand terugkomen en gebaseerd zijn op de minimumvoorbeeldbegrotingen van het Nibud, hebben ook relatief kleine bedragen grote invloed op het financieel welzijn van de consument. Het is daarom van belang dat kredietverstrekkers zorgvuldig kijken naar de financiële situatie van de klant om te bepalen of een krediet verantwoord kan worden verstrekt. De AFM vindt het belangrijk dat klanten een lening afsluiten die past bij hun financiële situatie en het doel waarvoor zij lenen, zodat niet meer en langer wordt geleend dan nodig is.

De AFM vindt een boete van 1.125.000 euro in dit geval passend. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, maar ook met de opstelling van NN en de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.