Ads Top

Met identiteitskaart, bankpas of app inloggen bij de overheid

Het kabinet wil een nieuwe manier van inloggen bij de overheid invoeren.  Burgers kunnen straks kiezen hoe ze inloggen op websites van de overheid. Dat kan nu alleen met DigiD door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms. Straks kan inloggen via DigiD ook met de identiteitskaart en het rijbewijs. Daarnaast bieden bedrijven inlogmiddelen – onder hun eigen naam- aan, zoals de bankpas of een app. Deze nieuwe inlogmiddelen geven meer zekerheid over wie inlogt, en geven burgers meer keuzevrijheid. Dat schrijft minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

De overheid en het bedrijfsleven hebben de afgelopen maanden de werking van deze middelen getest. Zo hebben de banken de werking van de bankpas voor inloggen bij de overheid getest onder de merknaam iDIN. En onder de naam Idensys hebben overheden een aantal inlogmiddelen getest, ontwikkeld door het bedrijfsleven. De overheid heeft het gebruik van identiteitskaarten en rijbewijzen met een chip getest. De resultaten van deze testen zijn positief en daarom wil het kabinet meerdere inlogmiddelen gaan accepteren. Gebruikers en overheidsorganisaties zijn dan niet meer afhankelijk van één manier van inloggen.

De nieuwe publieke en private inlogmiddelen hebben twee belangrijke kenmerken gemeen: ze bieden meer zekerheid over iemands identiteit en voldoen aan hogere betrouwbaarheidseisen. Hiermee wordt identiteitsfraude moeilijker. Ook maakt veiliger inloggen nieuwe online diensten mogelijk, zoals het inzien van persoonlijke gegevens. Betrouwbare en veilige identiteitscontrole is in de zorg bijvoorbeeld essentieel om eHealth-doelstellingen te behalen. Zo kunnen chronisch zieken vanuit huis hun medische gegevens inzien.

Alle inlogmiddelen moeten aan strenge wettelijke eisen voldoen op het gebied van privacy, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dan kunnen zij gebruikt worden voor inloggen bij de overheid en andere organisaties die het burgerservicenummer mogen gebruiken. De overheid houdt hier toezicht op.

Na de zomer bespreekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen met de Tweede Kamer. Daarna wordt gewerkt aan het stapsgewijs beschikbaar maken van de nieuwe inlogmiddelen. De ambitie is dat inloggen met private middelen in 2017 mogelijk wordt. DigiD streeft er naar dat vanaf 2017 de identiteit van mensen extra gecontroleerd wordt door het uitlezen van een identiteitsbewijs. Inloggen met DigiD via het rijbewijs en de identiteitskaart wordt vanaf 2018 mogelijk.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.