Ads Top

Banken steunen streven naar meer transparantie

Banken steunen het streven naar meer transparantie. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar reactie op het conceptwetsvoorstel van de Wet transparant toezicht financiële markten, ook wel ‘naming and shaming’ genoemd.

De NVB stelt een aantal voorwaarden waaraan het wetsvoorstel zou moeten voldoen om tot een verantwoorde invoering te komen. ‘We begrijpen dat de wetgever - onder omstandigheden - wil dat toezichthouders (vaker) openlijk namen van instellingen zouden kunnen noemen. Dat kan in het belang van consumenten zijn.

Om die reden hebben de banken er in de Vertrouwensmonitor zelf voor gekozen om namen van banken te koppelen aan cijfers over vertrouwen en bepaalde prestaties,’ schrijft de NVB. Waar het noemen van namen het karakter van 'shaming' krijgt, dringt de NVB er bij de wetgever op aan uiterst zorgvuldig en terughoudend te werk te gaan. ‘Immers, daarbij staan de reputatie van de instelling en de sector op het spel.’ De NVB geeft haar reactie in het kader van een openbare consultatie van het ministerie van Financiën

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.