Ads Top

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van 662 miljoen euro

ABN boekte over het tweede kwartaal van 2016 een nettowinst van 391 miljoen euro (eerste halfjaar 2016: 866 miljoen) na aftrek van een voorziening voor rentederivaten van 271 miljoen na belasting.

De netto rentebaten bleven volgens de bank solide; de provisiebaten werden negatief beïnvloed door de volatiele markten; de kosten werden beheerst en de kredietvoorzieningen bleven laag.

Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm: 'We liggen goed op schema met drie van onze financiële doelstellingen: een rendement op eigen vermogen van 10-13 procent in de komende jaren, een CET1 ratio van 11,5-13,5 procent en een dividenduitkeringspercentage oplopend tot 50 procent over 2017. De onderliggende nettowinst over het eerste halfjaar van 2016, waarin een aanvullende voorziening voor MKB-rentederivaten niet is meegenomen, bleef met 1.136 miljoen euro op hetzelfde niveau als dezelfde periode van vorig jaar.'

ABN verwacht de kosten van ondersteunende en controlerende activiteiten vanaf volgend jaar met een kwart te kunnen verlagen en blijft op zoek naar verdere mogelijkheden voor bezuinigingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.