Ads Top

AFM legt Sustainable Care Bonds B.V. last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Sustainable Care Bonds B.V. (Sustainable Care). Sustainable Care voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Sustainable Care biedt consumenten de mogelijkheid om obligaties te kopen om zo deel te nemen aan de exploitatie van vastgoed in Duitsland. De AFM heeft op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Sustainable Care om vast te stellen of Sustainable Care in strijd heeft gehandeld met bepalingen uit afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het BW. De AFM heeft onder meer om grootboekrekeningen en bankafschriften gevraagd en een toelichting op de financiële situatie van Sustainable Care. Dit om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Sustainable Care heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 15 augustus 2016 is Sustainable Care daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat Sustainable Care niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000,- tot een maximum van 50.000 euro.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.