Ads Top

ABN: Stresstest bevestigt stevige kapitaalbuffer

Het resultaat van de stresstest voor ABN AMRO is in het basisscenario uitgeomen op een CET1 kapitaalratio van 16,21 procent eind 2018. In het ongunstige scenario was dat een CET1 kapitaalratio van 9,53 procent.

De stresstest is door toezichthouders ontworpen en wordt door hen gebruikt om kapitaaleisen vast te stellen als onderdeel van het komende SREP evaluatieproces. Hiermee kan de toezichthouder onder stressscenario’s en op basis van een gemeenschappelijke methodologie en aannames de eisen toetsen voor minimum en aanvullend kapitaal. Daarnaast helpt dit de toezichthouder bij het bespreken van risicobeperkende maatregelen. De stresstest dient ook om de transparantie van banken onderling te bevorderen. Voor deze stresstest kunnen banken niet slagen of zakken.

In het basisscenario hadden de belangrijkste aannames vooral negatieve gevolgen voor de nettorentebaten. Desalniettemin resulteerde dit in een lichte stijging van de CET1 ratio naar 16,21 procent. In het ongunstige scenario waren de gevolgen van de methodologische aannames groter en ook van invloed op de kredietvoorzieningen en credit risk-weighted assets. Hierdoor daalde de CET1 ratio naar 9,53 procent.

De stresstest gaat uit van een statische balans, en houdt dus geen rekening met nieuwe kredietverlening of risicobeperkende maatregelen. Daarnaast leiden de ondergrens voor de rente op verplichtingen en de bovengrens voor de rente op activa tot lagere nettorentebaten. De in de stresstest gebruikte aannames kunnen uiteraard niet als een prognose van de resultaat- en kapitaalontwikkeling van ABN AMRO worden beschouwd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.