Ads Top

Klanten BNG terughoudend met nieuwe investeringen

BNG Bank heeft in het eerste halfjaar van 2016 actief bijgedragen aan het vinden van oplossingen voor de, onder meer door de politiek en VNO-NCW, gesignaleerde problemen bij de financiering van maatschappelijke uitdagingen. Concrete voorbeelden van de betrokkenheid zijn volgens de bank zelf de financiering van de verduurzaming van corporatiewoningen, de bijdrage aan de realisatie van het Energieakkoord en de financiering van grote infrastructurele projecten.

De nieuwe langlopende kredietverlening bedroeg in de eerste helft van 2016 4,7 miljard euro. Afgezien van de corporatiesector was de omzet binnen de klantsectoren van de bank in lijn met de verwachting. Woningcorporaties blijven meer dan verwacht terughoudend met nieuwe investeringen als gevolg van de invoering van de 'Herziene Woningwet'. De kredietportefeuille van BNG Bank daalde in de verslagperiode met 0,6 miljard naar 88,8 miljard euro. Het marktaandeel van de bank in de belangrijkste klantsectoren lag in de verslagperiode wederom ruim boven de doelstelling, ondanks beperkt toenemende concurrentie.

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 bedraagt 126 miljoen euro, een daling van 29 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Deze daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven, die een negatief effect hebben op het renteresultaat en de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties.

De directe gevolgen van de Brexit voor BNG Bank zijn relatief beperkt gebleven. De toegang tot kort- en langlopende funding is niet in gevaar geweest en de door de bank te betalen opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's zijn per saldo nauwelijks veranderd.

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen over 2016 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. Klanten van de bank blijven naar verwachting terughoudend met nieuwe investeringen mede als gevolg van nieuwe regelgeving, ondanks de voor investeringen aantrekkelijke renteniveaus.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.