Ads Top

Pensioenfondsen maken balans op na Brexit

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand juni stabiel gebleven op 97 procent. De onverwachte Brexit heeft de rentestanden fors doen dalen en de Europese beleggingsmarkten laten sterk negatieve rendementen zien. Desondanks is de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen stabiel gebleven. Dat is gelukt door afdekking van het renterisico en gespreid te beleggen, waardoor de beleggingsrisico’s teruggedrongen zijn.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, daalde in juni naar 99 procent. Met deze lage dekkingsgraad zijn kortingen in 2017 een steeds reëler scenario. Veel gepensioneerden zullen de gevolgen van de huidige economische omstandigheden in hun portemonnee gaan voelen. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.
De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf voorgaande maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3% is er sprake van een dekkingstekort. Door de lage actuele dekkingsgraad daalt de beleidsdekkingsgraad op termijn verder.

Op vrijdag 24 juni was al een daling van de dekkingsgraad te zien van 3 procent. In de laatste week van juni daalde de rente verder; Europese beleggingsmarkten laten sterke negatieve rendementen zien. Dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen toch stabiel is gebleven, komt doordat pensioenfondsen de beleggingsrisico’s goed hebben beheerst. De vraag blijft hoe de rente zich verder ontwikkelt en welke gevolgen de uitkomst van het Brexit-referendum heeft op de rest van de Europese Unie.

De rente voor lange looptijden daalde in juni met ongeveer 26 basispunten. Door toepassing van de Ultimate Forward Rate (UFR) wordt dit effect enigszins gemitigeerd, waardoor de verplichtingen per saldo met ruim 4 procent stegen.

Als gevolg van de gedaalde rente steeg echter de waarde van de (langlopende) vastrentende waarden. De obligatieportefeuille steeg met ruim 6 procent. De wereldwijde aandelenmarkten bewogen uiteenlopend, maar sloten juni af met een verlies van gemiddeld ongeveer 1%. Het effect van Brexit is te zien op de Europese beurzen. In de Verenigde Staten zijn de aandelenmarkten sinds de uitkomsten van het Brexit-referendum echter gestegen. De waarde van de totale beleggingsportefeuille steeg in juni per saldo met 4 procent.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.