Ads Top

ABN past zakelijke betaalvoorwaarden aan

Vanaf 1 oktober 2016 past ABN AMRO haar zakelijke voorwaarden aan. Het gaat om nieuwe Voorwaarden voor Betaaldiensten Zaken, Informatieblad Betaaldiensten Zaken en de spaarvoorwaarden.

In de nieuwe voorwaarden staat vermeld dat de bank negatieve rente mag rekenen voor rekeninghouders met een zakelijk betaal- of spaarproduct. Met deze aanpassing in de voorwaarden kan de bank inspelen op uitzonderlijke marktomstandigheden wanneer dat nodig zou zijn. Deze aanpassing betekent niet automatisch dat de bank negatieve rente gaat rekenen. Mocht negatieve rente zich voordoen, dan streeft ABN AMRO ernaar om zakelijke klanten met een beperkt saldo op hun rekening(en) zoveel mogelijk te ontzien. Klanten krijgen van te voren bericht. Meer informatie over negatieve rente is te vinden op www.abnamro.nl/renteuitgelegd.

Daarnaast vallen tegoeden van alle zakelijke klanten op zakelijke betaalrekening(en) onder het depositogarantiestelsel, net als tegoeden op zakelijke spaarrekeningen. Het totaal aan tegoeden op een zakelijke betaal- en zakelijke spaarrekeningen is gegarandeerd tot € 100.000. Meer informatie is te vinden op abnamro.nl/garantiestelsel. Tot slot is Digitaal Incassomachtigen nu beschikbaar. Met digitaal incassomachtigen kunt u online een machtiging afgeven aan uw leveranciers.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.