Ads Top

DNB: Nummerbehoud op nationale schaal te complex

Het lijkt technisch mogelijk om binnen Nederland overstappen met behoud van het huidige nummer van de betaalrekening te realiseren. Dit is echter niet aan te raden vanwege de verwachte complexiteit van de technische, operationele en procesmatige invoering en de gevolgen voor met name banken en verwerkers van betalingsverkeer. Niet alleen in Nederland, maar ook in de andere landen die onderdeel zijn van de Europese betaalmarkt (SEPA).

Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek ‘Technische mogelijkheden van IBAN-portabiliteit in Nederland’, dat DNB samen met betalingsverkeerexperts heeft uitgevoerd. Het beschrijft in hoofdlijnen welke belemmeringen en aanpassingen er voor bedrijven, banken en verwerkers van betalingsverkeer zijn om overstappen met behoud van het Nederlandse IBAN mogelijk te maken.

Een belemmering is dat er niet meer automatisch van kan worden uitgegaan dat de bankcode in het IBAN verwijst naar de bank waar de rekening op dat moment loopt. Om te voorkomen dat betalingen dan mislopen, moeten verwerkingstrajecten worden aangepast. Dat zou kunnen door het inbouwen van raadpleging van een centraal bestand met Nederlandse IBANs die naar andere banken zijn overgegaan. Een dergelijk bestand dient toegankelijk te zijn voor grote bedrijven en hun dienstverleners en voor alle circa 6.000 binnen SEPA actieve banken en andere betalingsverkeerverwerkers.

Deze analyse is één van de onderzoeken waar de minister van Financiën zijn visie op heeft gebaseerd op het vereenvoudigen van het overstappen naar een andere bank. Deze visie, met te nemen vervolgstappen heeft hij op 7 juli 2016 met de Tweede Kamer gedeeld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.