Ads Top

Lakeman gaat Deutsche Bank dagvaarden wegens rentederivaten

Directeur Pieter Lakeman van Swapschade gaat Deutsche Bank N.V. dagvaarden. Hij bereidt namens een aantal cliënten van Swapschade een medio augustus uit te brengen dagvaarding voor. Lakeman eist dat Deutsche Bank (die onlangs haar bankvergunning bij De Nederlandse Bank inleverde) de schade vergoedt die klanten van Deutsche Bank leden doordat deze bank en haar rechtsvoorgangers renteswaps in plaats van rentecaps verkochten. Het betreft schadeclaims die per onderneming variëren van enkele honderdduizenden tot circa 1 miljoen euro.

Aan klanten die Deutsche Bank N.V. van ABN AMRO overnam zijn volgens Swapschade geen rentecaps geadviseerd en zelfs niet aangeboden. Lakeman: "Bij de verkoop van de renteswaps aan met name MKB-bedrijven kwamen de rentecaps niet eens ter sprake. Door de verkochte renteswaps kon Deutsche Bank gratis profiteren van de rentedaling. Had de bank daarentegen rentecaps verkocht dan zou de klánt hebben geprofiteerd van de rentedaling. Een rentecap kostte gemiddeld ongeveer 0,5% premie per jaar tegen 4 tot 5% bij een renteswap. De bescherming tegen rentestijging was voor beide producten ongeveer gelijk."

Deutsche Bank heeft zich niet aangesloten bij het herstelkader van de door minister Dijsselbloem van Financiën ingestelde Onafhankelijke Derivatencommissie. Deutsche Bank heeft zelfs geen enkele schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld. De bank nam jaren geleden een aantal klanten van ABN AMRO over, met alle lusten en lasten. Daaronder valt ook de aansprakelijkheid voor de schade die deze klanten hebben geleden door de aankoop van renteswaps van ABN AMRO.

De Nederlandse Bank (DNB) is akkoord gegaan met het onder voorwaarden inleveren van de bankvergunning door Deutsche Bank. Overigens weigert DNB te voldoen aan een verzoek van Swapschade om duidelijkheid te verschaffen over de aard en inhoud van die aan Deutsche Bank gestelde voorwaarden. Swapschade meent dat DNB aan de beëindiging van de bancaire activiteiten van Deutsche Bank in Nederland minstens één harde voorwaarde dient te verbinden namelijk dat alle schuldeisers volledig betaald worden.

Voor zover bekend is de claim van Swapschade de eerste tegen een Nederlandse bank die is gebaseerd op misselling (de verkoop van een verkeerd product). De Nederlandse banken hebben samen circa 10 miljard euro aan de verkoop van renteswaps aan het MKB verdiend.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.