Ads Top

NVB: Geen rol voor overheid bij ontwikkelen marktplaats MKB-financiering

Banken zien voor de overheid geen rol weggelegd bij het ontwikkelen van een marktplaats voor vraag en aanbod in MKB-financiering. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken in reactie op het consultatiedocument Fink van het ministerie van Economische Zaken.

De NVB benadrukt het belang van een verbreding van de financieringsmarkt en constateert ook dat er steeds meer aanbieders van verschillende vormen van financiering zijn. Juist in een veranderende markt is het belangrijk voor ondernemers om voldoende inzicht te hebben in passende financieringsmogelijkheden. De NVB vindt het daarom een goede zaak dat de ontwikkeling en dynamiek van de financieringsmarkt zich niet alleen beperkt tot het aanbod van financiering, maar dat er ook veel private initiatieven zijn die ondernemers op weg helpen bij het vinden van passende financiering. Ook banken kunnen met hun kennis, ervaring en netwerk een rol spelen bij de coördinatie van het invullen van de financieringsbehoefte van een ondernemer.
Reactie consultatiedocument Fink (ministerie van Economische Zaken)

Standaardisatie kan bijdragen om de transparantie van de financieringsmarkt voor het mkb te vergroten. De toegevoegde waarde van standaardisatie houdt echter nadrukkelijk op wanneer gegevens worden verwerkt en geanalyseerd. De markt voor zakelijke financiering is complex en heterogeen en het verstrekken van financiering is altijd maatwerk. Financiers moeten zelf kunnen bepalen welke gegevens en criteria zij relevant achten bij de beoordeling van een financieringsaanvraag. Een platform voor het gestandaardiseerd indienen en beoordelen van een financieringsaanvraag door verschillende aanbieders van financiering gaat daarom naar mening van de banken een stap te ver.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.