Ads Top

MOB: gemakkelijker wisselen van bank met nummerbehoud

Het MOB is van mening dat vaart gemaakt moet worden met het verbeteren van de mobiliteit in het betalingsverkeer om daarmee de concurrentie op de betaalmarkt te verhogen.

Op korte termijn wil het MOB werk maken van het verder verbeteren en promoten van de Nederlandse Overstapservice. Op wat langere termijn kan de mobiliteit verder verbeteren door de invoering van een vorm van overstappen met nummerbehoud op Europees niveau. Om dan de goede keuze te kunnen maken acht het MOB het zaak in 2017 op nationaal niveau met de kostenbatenanalyse van diverse vormen van overstappen met nummerbehoud te beginnen. Daarbij vraagt het MOB  aandacht voor de impact op het groot- en kleinzakelijk betalingsverkeer en op de fraudegevoeligheid in het betalingsverkeer in het algemeen.    

Deze visie is de uitkomst van een bespreking over het vergemakkelijken van het wisselen van bank, die het MOB heeft gehouden op basis van de resultaten van diverse onderzoeken rond dit thema. Zie voor de gehele visie en toelichting bijgaand document.  


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.