Ads Top

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 99,6 procent

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 99,6%. Drie maanden eerder lag de beleidsdekkingsgraad 2,3 procentpunten hoger. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie. Deze laatste ligt sinds september 2015 ónder de beleidsdekkingsgraad.

De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het tweede kwartaal licht gestegen van 96,3% naar 96,6%. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds. Zowel de beleggingen als de verplichtingen zijn in het tweede kwartaal gegroeid. Pensioenbeleggingen in vreemde valuta namen in waarde toe doordat de meeste vreemde valuta in waarde stegen ten opzichte van de euro. Zo apprecieerde de Amerikaanse dollar met 2,5%. Uitzondering vormde het Britse pond, dat in het tweede kwartaal deprecieerde ten opzichte van de euro (-4,2%). Op aandelenmarkten liepen de koersontwikkelingen uiteen. Daar waar aandelenindices zoals de Dow Jones en MSCI World stegen, lieten enkele andere beursindices (zoals de Eurotop-100 index) dalingen zien. Op obligatieportefeuilles boekten pensioenfondsen een overwegend positief resultaat vanwege een verdere daling van kapitaalmarktrentes. Dit reflecteerde zich in een verdere daling van de rentetermijnstructuur (RTS) met 18 basispunten

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.