Ads Top

Azivo Basisverzekering 2013 nagenoeg gelijk

De jaarpremie van de Azivo Basisverzekering voor 2012 is vastgesteld op 1.296 euro. Dat betekent dat de maandpremie 108,00 euro wordt (was 107,50 euro). Azivo houdt hiermee de premiestijging voor de basisverzekering zeer beperkt tot 50 cent per maand. De premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen blijft gelijk of stijgt licht. De premie voor de AV-Basis stijgt niet en de AV-Top stijgt met 1,55 europer maand. Voor het overgrote deel van onze klanten blijft de premieverhoging in deze economisch moeilijke tijd beperkt.
Azivo is een coöperatie zonder winstdoelstelling. Wel moet Azivo een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico's voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100 procent risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Azivo heeft hiervoor haar financiële reserves moeten versterken. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.