Ads Top

Menzis verlaagt premie Basisverzekering 2013

De jaarpremie van de Menzis Basisverzekering voor 2013 is vastgesteld op 1.272 euro (was 1278). De maandpremie is 106,00 euro. Menzis laat dus als eerste zorgverzekeraar de premie dalen. De premies van de meest gekozen aanvullende verzekeringen blijven gelijk of stijgen licht. De premie voor ExtraVerzorgd 1 stijgt niet, ExtraVerzorgd 2 stijgt licht met 85 cent per maand en de premie van Tandverzorgd 1 blijft ook gelijk. In deze economisch moeilijke tijd is dit voor veel van onze klanten goed nieuws zeker nu de overheid het eigen risico verhoogt van 220 naar 350 euro.
Menzis is een coöperatie zonder winstuitkering. Wel moet Menzis een financiële reserve aanhouden. De toename van de risico’s voor zorgverzekeraars, inmiddels bijna 100 procent risicodragend, heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere solvabiliteitseisen. Menzis heeft hiervoor haar financiële reserves moeten versterkt. Dat is mede van invloed geweest op de hoogte van de premie. Menzis is met het huidige niveau van de reserves een financieel zeer gezond bedrijf. Dit draagt eraan bij dat de premie in 2013 kan dalen.
Om de premiestijgingen ook in de toekomst te beperken zet Menzis naar eigen zeggen nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.