Ads Top

Procedure massaal bezwaar voor bezwaarschriften erf- en schenkbelasting

De Belastingdienst gaat de procedure voor massaal bezwaar volgen voor de erf- en schenkbelasting. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers vandaag aan de Tweede Kamer gemeld. Weekers zet dit middel in omdat er een stroom bezwaarschriften binnen is gekomen naar aanleiding van een rechtbankuitspraak over de erfbelasting.
De staatssecretaris wil zo snel mogelijk duidelijkheid voor alle partijen. Er is een aantal representatieve zaken geselecteerd die aan de rechter zullen worden voorgelegd. Alle andere bezwaarschriften waarin belastingplichtigen zich beroepen op de uitspraak van rechtbank Breda, worden aangehouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de proefprocedures.
De rechtbank in Breda oordeelde dat de vrijstelling van erfbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor privévermogen. De Belastingdienst is in beroep gegaan tegen deze uitspraak. Eerder werd de Belastingdienst in het gelijk gesteld. Zo oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat de vrijstelling voor ondernemers niet kon worden toegepast voor privévermogen en wees de claim van ongerechtvaardigde discriminatie af.
De Hoge Raad bevestigde deze uitspraak van het gerechtshof. 'De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is wat de wetgever betreft expliciet bedoeld voor ondernemers: de bedoeling is immers om bedrijfsopvolgingen fiscaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vooral familiebedrijven maken gebruik van deze regeling waarmee de heffing van erf- en schenkbelasting wordt beperkt', aldus staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. Desondanks proberen nu duizenden mensen mee te liften op de uitspraak van de rechtbank in Breda en hebben daarom bezwaar aangetekend. Verwacht wordt dat er over een jaar bezien tienduizenden bezwaarschriften zullen binnenkomen.
De procedure voor massaal bezwaar heeft het voordeel dat wanneer de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld voor alle aangehouden zaken één collectieve uitspraak kan worden gedaan.
Het besluit waarin de staatssecretaris de procedure voor massaal bezwaar aankondigt, is met een toelichting aan de Tweede Kamer toegezonden. De Tweede Kamer heeft vier weken om zich over het besluit van de staatssecretaris uit te laten. Als de Tweede Kamer het er niet mee eens is, komt het besluit te vervallen en zullen alle bezwaarschriften op de gebruikelijke wijze worden behandeld. Dit betekent dat alle tot nu toe aangehouden bezwaren worden afgewezen en dat het aan iedere individuele belastingplichtige is om te beslissen of hij het geschil aan de rechter wil voorleggen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.