Ads Top

‘Burger wantrouwt overheid bij berekening WOZ’

Bijna 67 procent van alle door burgers ingediende WOZ-bezwaren ontstaan door wantrouwen in de overheid. Consumenten zetten hun vraagtekens bij de berekening van de WOZ-waarde van hun gemeente. Uit een enquête van consumentenorganisatie de Vastelastenbond blijkt dat het grootste deel van alle ingediende bezwaren – zo’n 35 procent - wordt gedaan omdat burgers het niet eens zijn met de hoogte van de beschikking. Circa 25 procent van de ondervraagden gaf aan zeker te willen weten of de verstuurde beschikking wel klopte. Voor 7 procent was bezwaar maken een principekwestie geworden.

De enquête werd door 3394 mensen ingevuld . Het in gang zetten van een lastenverlaging was de motivatie van 10 procent van de ingediende bezwaren. Voor nog eens 6,9 procent was bezwaar maken via WOZ-adviesbureaus een manier om hun slagingskans te vergroten. De overige bezwaarmakers gaven niet aan waarom ze bezwaar maakten.

Het wantrouwen richting de overheid wordt gevoed door onduidelijke communicatie blijkt uit de enquête. Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond vindt dat gemeenten transparanter moeten zijn als het gaat om de woningtaxatie: 'Burgers zitten met veel vragen. Hoe is de taxatie tot stand gekomen en klopt de berekening wel? Het vertrouwen in de overheid is laag en op dit vlak valt nog veel eer te behalen. Door beter te communiceren en een duidelijk taxatieverslag toe te voegen, kan de overheid het vertrouwen van burgers terugwinnen en het aantal WOZ-bezwaren terugdringen.'

Dit jaar is het volgens Wolfert nog belangrijker dat de overheid transparant is op het gebied van de WOZ-waardebepaling: “De overheid heeft de proceskostenvergoeding van WOZ-bureaus met 75 procent verlaagd, zodat veel van deze bureaus hun diensten niet meer aanbieden. Dat betekent dat burgers bezwaar moeten indienen bij de gemeente. De instantie die achter de woningtaxatie zit, moet zijn eigen werk controleren. Een typisch staaltje van de slager keurt zijn eigen vlees.”

De WOZ-problematiek speelt al enige tijd. Wolfert denkt dat een wetswijziging nodig is om de problemen op te lossen. 'De politiek moet zich inzetten voor een wetswijziging van deze sterk verouderde wet die de consument dupeert . Burgers krijgen relatief kort de tijd om bezwaar te maken, maar moeten lang op antwoord wachten. Gemeenten bezwijken ondertussen door de vormgeving van deze wet onder de immense werkdruk', besluit Wolfert.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.