Ads Top

Uitspraak rechtbank inzake overkreditering

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 19 juli 2013 de uitspraak van de rechtbank inzake overkreditering van 20 mei 2010 vernietigd en tevens is het boetebesluit herroepen. Dit besluit heeft betrekking op de boete die de AFM op 6 februari 2009 aan Postbank heeft opgelegd vanwege overkreditering.
De boete is opgelegd naar aanleiding van een onderzoek uit 2007 van de AFM naar de naleving van de Wet op financieel toezicht. Tegen de opgelegde boete is ING in beroep gegaan en de rechtbank heeft dat beroep op 20 mei 2010 afgewezen; ING is toen in hoger beroep gegaan.
ING is tevreden met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Postbank heeft bij het verstrekken van hypotheken destijds zorgvuldig gehandeld, aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Geldverstrekkers waren ter bescherming van de consument verplicht de Gedragscode Hypothecaire Financieringen zoals die in 2007 van kracht was toe te passen bij het vaststellen van diens leencapaciteit. Postbank heeft  deze Gedragscode correct toegepast. Er is bij het verstrekken van hypotheken altijd rekening gehouden met de financiële situatie van de klant en er is dus geen sprake van overkreditering.  Zo is bij verstrekkingen rekening gehouden met de Nibud woonquote (het gedeelte van het inkomen dat beschikbaar is voor financieringslasten). De Gedragscode bood ruimte voor eigen zorgvuldig beleid bij het vaststellen van de leencapaciteit van de klant en de Postbank heeft altijd zulk beleid gehad. Dat beleid vertaalde en vertaalt zich in een verantwoorde verstrekking van kredieten en tevreden klanten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.