Ads Top

Achmea en vakorganisaties bereiken CAO-resultaat

Verzekeraar Achmea en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV hebben een cao-resultaat bereikt voor 15.000 Achmea-medewerkers in Nederland. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. De belangrijkste afspraken zijn: aanpassing van de pensioenregeling, een eenmalige uitkering van € 750,- bruto in oktober 2013 en aandacht voor duurzame inzetbaarheid.
De aanpassing van de pensioenregeling, als onderdeel van de nieuwe cao, is het resultaat van enkele maanden intensief overleg en gaat per 1 januari 2014 in. De nieuwe regeling voldoet met een pensioenleeftijd van 67 jaar en een nagestreefd opbouwpercentage van 2,00% aan de nieuwe wettelijke eisen. De bestaande regeling wordt vervangen door een zogeheten collectieve defined contribution (CDC) regeling, die boekhoudkundige risico’s voor de werkgever voorkomt. De werkgever zal jaarlijks aan het pensioenfonds een pensioenpremie betalen, die volgens een vooraf afgesproken methodiek wordt berekend. De werkgever heeft geen verplichting tot bijstorting bij onderdekking. Het beleggings- en indexatierisico liggen in dit geval niet bij de werkgever, maar bij het pensioenfonds. De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat in september voor aan hun leden.Na hun goedkeuring treedt de nieuwe cao voor Achmea per 1 juni 2013 feitelijk in werking. Het huidige Sociaal Plan van Achmea loopt nog tot en met 30 juni 2014.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.