Ads Top

Kapitaaloverdracht verloopt sneller

De overdracht van particulier kapitaal tussen financiële instellingen verloopt aanzienlijk sneller sedert het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) medio vorig jaar een nieuw protocol overeenkwamen. Het overgrote deel van de kapitaal-overdrachten (95 procent) wordt nu gerealiseerd binnen 14 dagen nadat de overdragende partij alle benodigde documenten heeft ontvangen, zo blijkt uit een eerste evaluatie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.
Doel van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK) is om de fiscaal geruisloze overdacht van kapitaal van consumenten  - bijvoorbeeld bij de expiratie of afkoop van een bankspaarproduct, lijfrente of beleggingsverzekering - te vergemakkelijken en versnellen. Daartoe zijn afspraken gemaakt over doorlooptijd, procedures en formulieren die gebruikt moeten worden. Ook wordt de klant meer zekerheid geboden, doordat hij recht heeft op een wettelijke rentevergoeding als de overdracht langer duurt dan veertien dagen.
Het PSK blijkt in de praktijk zijn nut te bewijzen. Vorig jaar in de maanden maart en juni werd in ongeveer 84 procent van de gevallen het particulier kapitaal binnen 14 dagen overgeboekt, in de periode april-mei van dit jaar was deze score verbeterd tot 95%. Uit een enquête onder de deelnemers aan het PSK blijkt dat ook in de situaties waarin de overdracht langer duurt dan 14 dagen verbetering optrad. Zo daalde het aantal overdrachten waarmee 15 tot 30 dagen gemoeid was van 13 naar 4 procent en nam het aantal transacties dat langer duurde dan 30 dagen van 3 naar 1 procent.
Het Verbond van Verzekeraars en de NVB vinden de uitkomsten bemoedigend,  maar blijven streven naar betere resultaten. Ook het komend jaar zal daarom de voortgang van het protocol worden gemonitord en de uitkomsten daarvan worden medio 2014 gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.