Ads Top

Mensenrechten belangrijk punt van aandacht bij Wereldbank

Nederland is bezorgd over de kritiek dat de Wereldbank onvoldoende controleert of bij projecten die zij financiert, mensenrechten worden geschonden. Nederland zal hierover vragen stellen aan de Wereldbank. Dat stelt minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag in reactie op het rapport Abuse-free Development van Human Rights Watch.
‘De Wereldbank beschikt over uitgebreide interne controlemechanismen om de naleving van mensenrechten te waarborgen. Het rapport van HRW maakt echter duidelijk dat deze ‘papieren’ mechanismen in de praktijk niet altijd toereikend zijn. Momenteel werkt de Wereldbank aan een herziening van de interne controles. Nederland spreekt daarover mee in de rol van aandeelhouder. De aanbevelingen van het HRW-rapport ondersteunen onze inzet daarbij’, aldus Ploumen.
Eind vorig jaar faciliteerde Nederland al een gesprek met diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Human Rights Watch, om de herziening van de controlemechanismen van de Wereldbank te bespreken. Daarbij is de bescherming van mensenrechten expliciet aan bod gekomen.
De Wereldbank opereert vanwege de aard van haar werkzaamheden als grootste financier van ontwikkelingsprojecten in moeilijke en onoverzichtelijke gebieden. Onder dit soort omstandigheden bestaat een groter risico schendingen van mensenrechten. Nederland zet zich in om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.