Ads Top

VFN stimuleert verantwoord krediet en makkelijker overstappen

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voert per 1 januari 2012 een drietal wijzigingen door in haar Gedragscode Consumptief Krediet. De wijzigingen leiden tot extra kredietruimte voor de consument bij Aflopende Kredieten ("Persoonlijke Leningen"), een verbetering van de mogelijkheden voor de consument om over te stappen naar een andere aanbieder, en een aanscherping van de verstrekking van Aflossingsvrije Kredieten.
"Hoewel de consument met een Persoonlijke Lening de looptijd van de lening goed kan afstemmen op de aankoop die wordt gefinancierd, is het aandeel van Persoonlijke Leningen in de Nederlandse markt nog zeer gering; door de verruiming van de verstrekkingsmogelijkheden bij Aflopende Kredieten kan groei in kredietverlening op verantwoorde wijze plaatsvinden", stelt Bert Reitsma, secretaris van de VFN.
Kredietverstrekkers kunnen vanaf 1 januari 2012 de werkelijke maandlasten van een persoonlijke lening gebruiken om de maximale kredietruimte voor de consument te bepalen. Nu wordt daarvoor nog een maandlast van minimaal 2% gehanteerd. In de nieuwe bepaling is een begrenzing opgenomen voor Persoonlijke Leningen met een zeer lange looptijd of een hoge slottermijn.
Door strengere normen bij Consumptief Kredietverlening kon een steeds grotere groep consumenten niet meer overstappen naar een andere aanbieder, bijvoorbeeld om te kunnen profiteren van een lager rentepercentage of betere voorwaarden. "De consument zat in een 'Lock Up' en er was feitelijk voor deze consumenten geen sprake meer van een competitieve markt. Deze situatie hebben wij doorbroken door een nieuwe bepaling in de Gedragscode", zegt Bert Reitsma.
In die situaties dat oversluiting van een Consumptief Krediet aantoonbaar in het belang van de consument is, kan de aanbieder de consument toch een krediet aanbieden, ook al wordt nu niet meer voldaan aan de leennormen.
De opvattingen ten aanzien van verantwoorde kredietverlening verschuiven van een focus die voornamelijk lag op het gebied van gemak en lage maandlasten naar de wens om krediet te verstrekken met een nadrukkelijkere relatie tussen lening en leendoel. Op basis van deze ontwikkeling zijn (consumptieve) kredieten in een aflossingsvrije variant minder vanzelfsprekend geworden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.