Ads Top

Rabobank: Economische groei valt terug in 2012

De neerwaartse risico’s zijn groot en de vooruitzichten somber; de Nederlandse economie groeit in 2012 naar verwachting nauwelijks. Door de aanzienlijke groeivertraging waarop de wereldeconomie afkoerst, is een milde recessie eind 2011/begin 2012 waarschijnlijk. Zowel de remmende werking die van de eurocrisis uitgaat, als de vertraging van de economische groei in de opkomende economieën pakt sterker uit dan verwacht. Dat schrijven economen van Rabobank in de deze week gepresenteerde Visie op 2012.
Door de terugval van de wereldhandelsgroei hapert de Nederlandse uitvoermotor, die normaliter de kracht is achter het economisch herstel in ons land. Net als in 2011 zullen ook in 2012 de binnenlandse bestedingen het stokje niet overnemen. Door een beperkte vraag naar eindproducten, onderbenutting van de productiecapaciteit en matige groeiverwachtingen is voor een groot deel van het bedrijfsleven de tijd nog niet rijp voor hogere investeringen. Ook de consument zal het opnieuw laten afweten in 2012. Lastenverzwaringen, dalende reële lonen, onzekerheid over pensioenen en de situatie op de huizenmarkt en een pessimistisch sentiment door de zich voortslepende Europese schuldencrisis zorgen ervoor dat de consumenten-bestedingen onder druk blijven staan. Daarbij loopt de werkloosheid naar verwachting verder op in de eerste helft van 2012. De neerwaartse risico’s voor onze economie zijn groot, waarbij een verdere escalatie van de Europese schuldencrisis het meest prominent is. Mochten deze risico’s zich manifesteren, dan kan onze economie doorschieten in een serieuze recessie.
De eurocrisis staat ook het economisch herstel in de rest van Europa in de weg. De groei in de eurozone was al aan het terugvallen, maar zal nog sterker afnemen naarmate de Europese schuldencrisis verder uit de hand loopt. Een recessie in de eurozone wordt dan ook steeds waarschijnlijker. Overigens gaan de Rabo-economen uit van een milde recessie, onder de expliciete veronderstelling dat de eurozone bijeen blijft en er dus geen grote schokken zullen optreden. Zij verwachten dat ook na het oplossen van eurocrisis nog een aantal magere jaren in het verschiet ligt, mede omdat de mogelijkheden tot economische stimulering zijn uitgeput.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.