Ads Top

Intermediair veruit favoriet voor pensioenadvies

Bij ondernemingen met 5 tot 75 werknemers is het intermediair veruit favoriet als adviseur op het gebied van tweedepijler pensioen. Dit blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door GfK in opdracht van Legal & General.
Het intermediair is bij ondernemers veruit favoriet om adviezen in te winnen over tweedepijler pensioenproducten. 60% van de ondernemers maakt gebruik van één adviseur. 37% maakt gebruik van meerdere (specialistische) adviseurs. Wordt gekeken naar welk type adviseur de ondernemer op dit moment gebruik van maakt op het gebied van advies over pensioenverzekeringen, dan ontstaat het volgende beeld:

- Intermediair gespecialiseerd in pensioenen 34 %
- Intermediair voor totaal advies 30 %
- Eigen zakelijk netwerk 11 %
- Accountant 8 %
- Bank 4 %
- Geen adviseur 4 %
- Administratiekantoor 3 %
- Fiscalist 3 %
- Weet niet 3 %

Slechts een zeer beperkt percentage van de ondernemers (8%) geeft aan alle werkzaamheden rondom het afsluiten en het beheren van de pensioenregeling volledig zelf te willen uitvoeren. Wel is het zo dat naarmate de onderneming meer medewerkers telt, de onderneming een groter deel van de werkzaamheden zelf wil uitvoeren.
In de groep ondernemers met 50 tot 75 werknemers geeft 33% van de respondenten aan dat de werkzaamheden voornamelijk door de adviseur worden uitgevoerd en 57% zoveel mogelijk door de onderneming zelf wordt uitgevoerd. Bij ondernemingen met minder werknemers is dit beeld juist andersom. Bij bedrijven van bijvoorbeeld 5 tot 9 werknemers geeft 54% van de respondenten aan zo veel mogelijk van de werkzaamheden over te laten aan de adviseur. Terwijl slechts 24% van de respondenten in die groep aangeeft zo veel mogelijk werkzaamheden rondom pensioen zelf uit te voeren.
Gemiddeld uurtarief tussen de Eur 83 en Eur 139
Uit het onderzoek blijkt dat er flinke verschillen zijn in wat ondernemers bereid zijn te betalen aan een adviseur voor advies. Gemiddeld geven respondenten aan een uurtarief van Eur 105 redelijk te vinden. Bij ondernemers met 5 tot 9 werknemers is dit echter gemiddeld Eur 82 terwijl bij bedrijven met 20 tot 49 medewerkers het Eur 139 is. Opvallend is dat bij ondernemers met 20 werknemers of minder circa 20% van de ondernemers aangeeft niet bereid te zijn te betalen voor advies over pensioenverzekeringen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.