Ads Top

Landelijk skimmingpoint: één centraal punt voor skimming

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Erik Akerboom heeft in Utrecht het startsein gegeven voor de officiële opening van het Landelijk Skimmingpoint. Informatie over skimming - het kopiëren van bankpassen - op één centraal punt bij de Nederlandse politie bij elkaar brengen. Dat is kort gezegd de taak van het Landelijk Skimmingpoint dat per 1 december officieel van start is gegaan. Het negenkoppige team dat informatie verzamelt en analyseert, is gehuisvest in Breda en daarmee ondergebracht bij de politie Midden- en West-Brabant. Behalve politie participeren het OM -met een coördinerend Officier van Justitie in Den Bosch- en Equens afdeling Fraud Control in het project. Het team werkt nauw samen met de Electronic Crimes TaskForce (ECTF) van het KLPD, het Interregionaal Bureau Geld- en Waardeverkeer (IBGW), de Bovenregionale Recherches Zuid-West en Zuid-Nederland en Europol.
Het Landelijk Skimmingpoint moet uitgroeien tot hét platform waar alle kennis en kunde over skimming wordt gedeeld. Hiervoor wordt zoveel mogelijk (politie-)informatie over skimmingonderzoeken van de korpsen verzameld, waarna de gegevens geanalyseerd kunnen worden.
Ook wordt bekeken of incidenten op het terrein van skimming gekoppeld kunnen worden aan lopende onderzoeken. De inschatting of een strafrechtelijk onderzoek op een groepering te realiseren is en het uitwisselen van informatie en expertise met het buitenland hoort eveneens tot de taken van het team.
Het team van het Skimmingpoint heeft een ondersteunende taak bij regionale skimmingonderzoeken en levert daarbij een aandeel vanuit hun expertise maar het voert geen zelfstandige onderzoeken uit. Dat blijft de verantwoordelijkheid van elk individueel korps.
Het skimmingpoint is geen meldpunt voor de burger maar is uitsluitend bedoeld voor politie, OM en de bancaire sector. Het staat niet open voor meldingen of aangiften van gedupeerden.
Slachtoffers van skimming moeten dit direct melden aan hun bank. In alle gevallen doet Equens een verzamelaangifte.
De aandacht van het skimmingpoint is niet uitsluitend gericht op skimming maar ook op samenwerking en informatie-uitwisseling op het gebied van bredere verschijningsvormen van cybercrime in het betalingsverkeer.
Al langere tijd wordt door het Programma Aanpak Cybercrime van de Raad van Korpschefs en het Intensiverings Programma Cybercrime van het OM gewerkt aan een privaat-publieke aanpak van cybercrime in het betalingsverkeer. Dit heeft geleid tot een programmatische aanpak waarvan het Landelijk Skimmingpoint een concreet resultaat is. OM, politie en banken werken samen en delen informatie binnen de wettelijke kaders. De minister van Veiligheid en Justitie ondersteunt deze samenwerking en informatie-uitwisseling op grond van de Wet Politiegegevens.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.