Ads Top

Betere afhandeling kredietaanvragen MKB

De drie grootste banken gaan de afhandeling van kredietaanvragen van mkb-ondernemers verduidelijken en verbeteren. Ook komt er een klachtenregeling voor mkb'ers die vinden dat hun aanvraag onterecht is afgewezen. Dat is de kern van de afspraken die MKB-Nederland gisteren met ABN AMRO, ING en Rabobank heeft gemaakt tijdens een bijeenkomst met minister Verhagen van EL&I in Den Haag. Het gezamenlijke doel is om de slagingskans van financieringsaanvragen van mkb-ondernemers te vergroten.
De afspraken volgen op een reeks van gesprekken die MKB-Nederland met de grootste banken heeft gevoerd naar aanleiding van de zorgen over de kredietverlening aan het mkb.
Mkb-ondernemers zijn voor hun financieringsbehoefte in hoge mate afhankelijk van de banken. Ook in het huidige onzekere economische klimaat is het van belang dat de financiering van ondernemers die innoveren en investeren kan blijven doorgaan. MKB-Nederland en de banken zijn daarom gezamenlijk tegen de invoering van een bankenbelasting en andere maatregelen die de noodzakelijke versterking van de banken - en in het verlengde daarvan de kredietverlening aan het mkb - kunnen schaden.
MKB-Nederland en de banken hebben afgesproken dat ondernemers met een financieringsvraag mogen verwachten dat zij serieus worden beoordeeld op de inhoud van hun plannen en hun ondernemerschap, en niet uitsluitend aan de hand van algemene ratings. MKB-Nederland heeft steeds aangegeven dat individuele aandacht voor ondernemers belangrijk is.
Ondernemers mogen ook rekenen op goede voorlichting over het gehele proces; een snelle beoordeling van hun aanvraag met duidelijke termijnen vooraf en een persoonlijke en transparate beoordeling. Mocht een aanvraag niet worden gehonoreerd, dan zullen de banken de afwijzing duidelijk motiveren.
Bij afwijzing van kredietaanvragen tot 50.000 euro zullen de banken voortaan doorverwijzen naar Qredits Microfinanciering, dat zich volledig richt op financiering en coaching van het kleinbedrijf.
Nieuw is ook dat ondernemers die zich ten onrechte afgewezen voelen, dit kunnen melden bij de Ondernemerskredietdesk (www.ondernemerskredietdesk.nl). Hun melding zal vervolgens direct opnieuw door de banken worden bekeken.
Minister Verhagen heeft gisteren toegezegd een half miljoen euro extra beschikbaar te stellen aan de Ondernemerskredietdesk (OKD), een bestaand initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat stelt de OKD in staat ondernemers beter te begeleiden bij de voorbereiding van hun financieringsaanvraag.
MKB-Nederland, banken en EL&I gaan hierover ook gezamenlijk regionale voorlichtingsbijeenkomsten geven voor kleine ondernemers.
Om de al jaren lopende discussie over de omvang van de kredietverlening aan het mkb af te sluiten, zal de NVB, samen met ABN AMRO, ING en Rabobank en het ministerie van EL&I, hiervan voortaan met regelmaat een cijferoverzicht maken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.