Ads Top

Banken: Meer focus in aanpak witwassen

Om het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering effectiever te maken moeten banken, Financial Intelligence Unit (FIU) en opsporingsdiensten hun prioriteiten en inspanningen beter coördineren. Daarom hebben banken, Politie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en FIU de risico’s op financiële criminaliteit in kaart gebracht.

Samen hebben ze een gedetailleerd overzicht opgesteld van de blootstelling van banken aan verschillende dreigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om criminele fenomenen als de drugseconomie, sanctieontwijking, trade-based money laundering en ondergronds bankieren. Deze samenwerking heeft geleid tot een dreigingsbeoordeling (Threat Assessment) die banken helpt bij het herkennen van dreigingen.

Van twintig dreigingen is een uitgebreide analyse gemaakt. Voor banken bevat het Threat Assessment daarom waardevolle informatie om hun inspanningen gerichter in te zetten op actuele dreigingen. Tegelijkertijd laat het Threat Assessment ook zien waar de risico’s voor banken niet identificeerbaar zijn en er dus andere maatregelen moeten worden genomen. Het ligt voor de hand dat banken meer zicht hebben op bijvoorbeeld het ontwijken van sancties en het verhullen van de uiteindelijke belanghebbende dan op ondergronds bankieren. Om criminelen niet wijzer te maken dan ze zijn, blijven deze analyses alleen beschikbaar voor banken, FIU en opsporingsdiensten.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) constateert dat het maatschappelijke draagvlak voor de witwascontroles door banken onder druk staat omdat ook bonafide klanten te vaak last hebben van de klantonderzoeken door banken. Volgens anti-witwas coördinator Helène Erftemeijer van de NVB moeten banken, opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie daarom nauwer gaan samenwerken: ‘Als publieke partijen ons kunnen vertellen wie de boeven zijn en hoe ze te werk gaan, dan kunnen wij veel gerichter zoeken en hoeven we klanten minder lastig te vallen. Met dit Threat Assessment zetten we een belangrijke eerste stap.’ Meer waar nodig en minder waar het kan door gezamenlijke focus.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.