Ads Top

Buitengewoon hoge kredietverlening bij BNG Bank

BNG Bank noemt 2019 een uitdagend jaar. De kredietbehoefte en gerealiseerde omzet waren buitengewoon hoog. De stijgende kredietbehoefte deed zich voor in alle sectoren (decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur).

Klanten gebruiken de financiering voor het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen, zoals meer en betaalbare sociale huurwoningen, publieke voorzieningen in gemeenten, de bouw en verduurzaming van zorg- en onderwijsinstellingen en productie van hernieuwbare energie.

Tegelijkertijd is BNG Bank niet immuun voor de lage renteomgeving en dit heeft een drukkend effect op de rentemarge en het rendement van het eigen vermogen. Ook stijgen de operationele kosten door investeringen in digitalisering en kosten door toezicht en regelgeving. Ook heeft de bank een significante voorziening moeten treffen voor een verwacht kredietverlies.

De langlopende kredietportefeuille steeg ten opzichte van ultimo 2018 met 2,6 miljard tot 84,2 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 163 miljoen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.