Ads Top

ABN AMRO roept Algemene Vergadering 2020 bijeen

ABN houdt zijn jaarlijkse Algemene Vergadering op 22 april 2020 in Amsterdam. De vergaderdocumenten en de  convocatie, inclusief de agenda en de toelichting, zijn te vinden op de website van ABN AMRO.

Op de agenda staat onder andere het voorstel om commissarissen Arjen Dorland, Jurgen Stegmann en Tjalling Tiemstra te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen. Ookt wordt, overeenkomstig onlangs ingevoerde Nederlandse wetgeving, het beloningsbeleid voor de Executive Board en de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Verder Robert Swaak als nieuwe CEO van ABN AMRO Bank en opvolger van Kees van Dijkhuizen voorgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders.

ABN heeft verder de Integrated Annual Review 2019, het Jaarverslag 2019 en bijbehorende rapporten online gezet.  In de Integrated Annual Review 2019 geeft ABN AMRO een beknopt overzicht van de omgeving waarin de bank opereert, de strategie, de in 2019 behaalde resultaten en de manier waarop de bank waarde creëert voor haar stakeholders.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.