Ads Top

'Aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers stijgt explosief'

Het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers stijgt enorm. Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

In het laatste kwartaal van 2019 nam het aantal aanvragen onder deze groep met bijna een kwart toe ten opzichte van voorgaand kwartaal. Ruim de helft  kiest er voor de hypotheek over te sluiten of te verhogen om de woning te verbouwen of te verduurzamen.

De groeiende oversluitmarkt en de lage rentestand zijn volgens De Hypotheker de belangrijkste oorzaken van de sterke stijging van het aantal hypotheekaanvragen. Zo hebben veel huizenbezitters overwaarde door de sterk stijgende huizenprijzen. Deze willen zij deels benutten om hun maandelijkse woonlasten te verlagen, terwijl het ook gunstig kan zijn de hypotheek te verhogen voor een verbouwing of een aanvulling op het pensioen.

Zo steeg het aantal hypotheekaanvragen van 55-plussers in januari met 17,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. In februari zijn er door deze groep zelfs 33 procent meer hypotheken aangevraagd. Bij hypotheekaanvragen voor oversluiten en woningverbetering is sprake van een toename vant 82 procent.

Ondanks de spanning op de huizenmarkt is er volgens De Hypotheker wel sprake van een piek in het aantal hypotheekaanvragen. Zo zijn in het vierde kwartaal van 2019 in totaal 16 procent meer aanvragen gedaan dan in het derde kwartaal. Ook bij andere leeftijdscategorieën is sprake van een stijging van het aantal hypotheekaanvragen, al is dit minder explosief dan bij 55-plussers.

Bij huizenkopers- en bezitters in de leeftijd van 45 tot 55 jaar steeg het aantal hypotheekaanvragen met bijna een vijfde, bij de leeftijd 35 tot 45 jaar was sprake van een stijging van 16,8 procent.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.