Ads Top

Veel contracten zorgverzekeraars en ziekenhuizen niet tijdig afgerond

Op uiterlijk 12 november 2018 hebben de zorgverzekeraars hun zorgpremies voor het jaar 2019 bekend gemaakt. Op die datum moet in de polis en op de website van de zorgverzekeraar ook zijn aangegeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt.

Daar waar de premiestijgingen van de basisverzekering 2019 bij veruit de meeste polissen onder de verwachte stijging van 9,5 procent van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijven, loopt de contracteringsgraad van ziekenhuizen door zorgverzekeraars op de peildatum van 13 november echter nog ver achter.

Volgens de websites van de zorgverzekeraars blijkt gemiddeld nog maar een derde (35 procent) van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk gecontracteerd te zijn. Dit blijkt uit een analyse van Kompas en Zorg en BS Health Consultancy van de nieuwe zorgpolissen en de contractafspraken met zorgaanbieders.

De premie van de naturapolis - de meest gekozen polis - van de vier grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis is met respectievelijk 6%, 4%, 7% en 3 procent gestegen. De premies van de relatief goedkopere zorgpolissen zijn over het algemeen minder sterk gestegen. De tien goedkoopste zorgpolissen zijn gemiddeld 3 procent gestegen. De premiestijgingen van de basisverzekering 2019 liggen bij veruit de meeste polissen onder de verwachte stijging van 9,5% van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met uitzondering van de restitutie zorgpolissen van ONVZ en Eno.

De meeste zorgverzekeraars hebben in hun ‘Inkoopbeleidsplan Medisch Specialistische Zorg 2019’ aangegeven uiterlijk 1 november 2018 de onderhandelingen afgerond te willen hebben en de afspraken contractueel te hebben vastgelegd, zodat zij op 12 november 2018 aan haar (potentiële) verzekerden bekend kunnen maken welke zorgaanbieders zij hebben gecontracteerd. Dit is niet gelukt. Gemiddeld blijkt slechts een derde (35 procent) daadwerkelijk gecontracteerd te zijn volgens de websites van de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraar Menzis had op 13 november 2018 met 72 procent de meeste contractonderhandelingen afgerond.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.