Ads Top

ABN AMRO rapporteert nettowinst van 725 miljoen euro

ABN AMRO rapporteert over het derde kwartaal een nettowinst van 725 miljoen. Dat is 8 procent hoger dan een jaar terug. De netto rentebaten bleven sterk en kosten zijn volgens de bank goed onder controle.

'We boekten goede vooruitgang op onze financiële doelstellingen,' zegt CEO Kees van Dijkhuizen. 'De cost/income ratio voor de eerste negen maanden was 55,3% en het rendement op eigen vermogen 13,1 procent. Onze kapitaalpositie verbeterde verder en de CET1-ratio kwam uit op 18.6 procent. Daarom hebben we 60 procent van de nettowinst over de eerste negen maanden van 2018 opzijgezet om flexibiliteit te creëren voor een hogere dividenduitkering over 2018.'

ABN AMRO maakte vandaag ook bekend dat Steven ten Have en Frederieke Leeflang hebben aangekondigd volgend jaar terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO ten gunste van mevrouw Anna Storåkers en Michiel Lap, twee beoogde nieuwe leden met ruime ervaring in de financiële sector. Anna Storåkers en Michiel Lap zullen als commissaris worden voorgedragen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2019 voor een periode van 4 jaar. Deze benoemingsvoordracht is onder voorbehoud van goedkeurig van de toezichthouders.

Anna Storåkers is de laatste 9 jaar werkzaam geweest bij Nordea en heeft daar een langdurige ervaring opgedaan binnen het Retail bedrijf. Steven ten Have is sinds 2010 commissaris geweest, heeft de rol van interim voorzitter van de Raad van Commissarissen vervuld en was bereid zijn betrokkenheid bij ABN AMRO te verlengen teneinde de continuïteit van het voorzitterschap te borgen.

Tijdens een beleggersdag later deze maand zal het concern zijn aangescherpte strategische prioriteiten voor de komende jaren uiteenzetten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.