Ads Top

DNB legde in 2016 een last onder dwangsom op aan Pritle

De Nederlandsche Bank maakt bekend dat het op 14 december 2016 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan beleggingsonderneming Pritle (thans genaamd AST N.V.). De belegger zou niet over voldoende solvabiliteit beschikken. Pritle heeft tijdig aan de last voldaan en heeft daarom geen dwangsom verbeurd.

DNB heeft vastgesteld dat Pritle vanaf 30 juni 2016 de Capital Requirement Regulation overtrad, doordat zij niet beschikte over voldoende solvabiliteit. Naleving van de solvabiliteitsregels zorgt ervoor dat ook in minder gunstige omstandigheden de instelling over voldoende kapitaal beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Om Pritle te bewegen deze overtreding te beëindigen, heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om op grond van artikel 1:79 Wft een last onder dwangsom op te leggen.

De last onder dwangsom strekte ertoe dat Pritle uiterlijk op 8 februari 2017 zou waarborgen over voldoende solvabiliteit te beschikken door een toereikend toetsingsvermogen aan te houden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.